aaaaaaaaaaaaa
     
     
     
 
Le village sort de l'hiver
 
  RecoulesDeJoursac le 20 mars 2017  
 

 
     
     
 
Vue sur les monts du Cantal enneigés
 
  RecoulesDeJoursac l e 20 mars 2017  
 

 
     
     
 
Recoules en hiver
 
  RecoulesDeJoursac le 10 janvier 2017  
 

 
 
photo julie granet
 
     
 
Vue d'hiver aux portes du village
 
  RecoulesDeJoursac le 10 janvier 2017  
 

 
 
photo julie granet
 
     
 
Vue d'hiver aux portes du village
 
  RecoulesDeJoursac le 10 janvier 2017  
 

 
 
photo julie granet